Monday, May 25, 2009

The Catholic Key in Vietnamese

Doing a vanity google search, I find that Bishop Finn and The Catholic Key Blog have received a few hundred mentions on blogs and news sites in recent days - mostly for this interview.

One surprise was to find the interview translated in full to Vietnamese here, excerpt:

Phỏng vấn Đức Cha Robert Finn về bài Thuyết Trình của Obama

VietCatholic News (20 May 2009 15:01)

Dưới đây là bản dịch bài phỏng vấn ĐC Robert W. Finn, Giám Mục Kansas City – St. Joseph của ông Jack Smith, Chủ Nhiệm tờ Catholic Key về bài thuyết trình của Tổng Thống Obama trong Lễ Bế Giảng tại Đại Học Notre Dame vừa qua được đăng ngày 18 tháng 5 năm 2009.


1. Đối thoại là một đề tài lớn của Ngày Bế Giảng tại Notre Dame. Hội Thánh có thể đối thoại về phá thai không?

Có rất nhiều những yếu tố liên hệ mà chúng ta phải làm trong việc chăm sóc cho các phụ nữ đang bị đau khổ bằng cách cung ứng cho họ những chọn lựa khác với việc phá thai. Chúng ta cùng nhau hợp tác, thảo luận và nghiên cứu xem phải làm gì để đáp ứng cách tốt nhất những nhu cầu của phụ nữ và gia đình. Chúng ta phải giảm thiểu số lượng phá thai bằng cách nào? Đó là những yếu tố để đối thoại. Nhưng còn việc phá thai là điều phải hay trái – thì đó là một sự ác tự bản chất. Việc trực tiếp hủy diệt đời sống của một người vô tội là một điều không bao giờ thương lượng được.

Đối thoại là một phương tiện để đạt đến một mục đích. Mục đích của việc đối thoại là thay đổi tâm hồn. Nếu tôi lắng nghe và mỗi người chúng ta nói lên sự thật thì việc đối thoại có thể có cơ đạt được kết quả. Nhưng trong đầu tôi phải thật sự có một mục tiêu chính đáng.